Comunități de practică în Educație

Erasmus Plus Parteneriat Strategic
2014-1-RO01-KA202-002979Prezentare

Proiectul CoPE ( COmunități de Practică în Educație) își propune să creeze un instrument IT care să faciliteze monitorizarea și evaluarea activităților practice derulate de cursanții școlilor partenere și care să ofere, în același timp, o privire de ansamblu asupra evoluției cursanților pe perioada formării dar și a rezultatelor școlii, în timp. Sotfware-ul realizat în cadrul proiectului, intitulat PRAX-Manager va fi elaborat și testat în parteneriat local și transnațional, la proiect participând atât cadre didactice cât și cursanți din 5 țări.

Proiectul va crea și spațiul necesar schimbului de bune practici în educația sanitară, prin organizarea de activități de învățare, mobilități virtuale și transnaționale și prin punerea în comun a resurselor educaționale utilizate de parteneri.

Principalul motiv pentru implementarea acestui proiect a fost necesitatea de a eficientiza infrastructura dintre școală (tutori, profesori, management), cursanți și locurile de munca (tutori și supervizori), prin utilizarea unui instrument on-line care permite o monitorizare și evaluare a activităților desfășurate în timpul pregătirii practice și permite intervenția în timp real. La sfârșitul fiecărei perioade de formare, școlile vor putea sumariza rezultatele și trage concluzii cu privire la modul de îmbunătățire a calității activităților practice și vor putea oferi feed-back documentat instituțiilor de practică.O alta nevoie căreia îi răspunde proiectul este necesitatea de a îmbunătăți cooperarea dintre școlile care organizează programe de formare în domeniul educației medicale, vizând atât schimbul de bune practici cat si posibilitatea de a învăța unii de la alții. De-a lungul timpului, au existat mai multe inițiative de acest fel, în special mobilități pentru studenți și cadre didactice din VET, dar cu greu se poate vorbi despre o cooperare constantă care să conducă la proiecte și rezultate mai complexe.

Proiectul va contribui nu numai la dezvoltarea instituțională, ci implica în mod direct și afectează pozitiv utilizatorii finali ai serviciilor educaționale viitorii angajatori, întrucât aceștia vor acționa în calitate de parteneri in crearea softului, asigurând în același timp testarea finala a rezultatelor acestuia.

În ceea ce privește activitățile de predare și învățare în instituțiile partenere, acestea vor fi activități de învățare pentru profesori, de tip peer-learning, pe baza temelor și conținutului stabilit anterior și va consta in participarea la dezbateri și ateliere practice. Mobilitățile pentru studenți vor consta în mobilități virtuale, realizate on-line, dar si in perioade de pregătire practică efectuate în străinătate, în cadrul instituțiilor partenere, monitorizate și evaluate cu PRAX-Manager, asigurându-se astfel testarea instrumentului într-un context transnațional.

Proiectul este implementat în perioada septembrie 2014 și august 2016.


ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Activitățile planificate a fi efectuate în cadrul proiectului sunt:

  • Managementul proiectului –incluzând 4 întâlniri de proiect în Iași, Aarhus, Puerto del Rosario și Badalona
  • Diseminarea și valorificarea rezultatelor, inclusiv 6 evenimente de diseminare locale și site-ul proiectului
  • Elaborarea rezultatelor tangibile ale proiectului- PRAX-Manager & platforma on-line COPE
  • 3 activități de formare a personalului, la care vor participa 18 profesori și formatori
  • 6 mobilități virtuale și transnaționale, la care vor participa un număr de 30 de cursanți
  • Evaluarea- evaluarea proiectului și a rezultatelor.


REZULTATE PROIECTULUI

Principalul rezultat al proiectului este un software gratuit, open source, numit PRAX-Manager, destinat să ajute școlile să monitorizeze și să evalueze pregătirea practică a cursanților lor. Pe durata de implementare a proiectului, softul va fi testat în învățământul sanitar, printr-o serie de mobilități ale cursanților din toate țările partenere și va fi ulterior ajustat acolo unde este necesar.

Tot în cadrul proiectului, va fi creată documentația și ghid de utilizare a softului, rezultate care vor fi publicate pe site-ul proiectului și, de asemenea, pe site-uri specializate, pentru descărcare gratuită.

Un alt rezultat așteptat este CoPE, o platformă on-line care va conține resurse educaționale utilizate în principal în evaluarea cursanților.
FEG ( FUNDAȚIA ECOLOGICĂ GREEN) IAȘI, ROMÂNIA / Promotor

FEG ( Fundația Ecologică Green) este o instituție de cultură, știință și învățământ, autonomă și non profit, cu sediul în Iași, sub egida căreia își desfășoară activitatea mai multe grădinițe, o școală primară, școli postliceale si centre de formare profesională.

La nivel național, FEG a creat o rețea de 15 școli postliceale și centre de formare.

Centru de formare FEG a fost înființat in anul 1990 si este furnizor de formare profesională autorizat pe mai multe calificări. FEG organizeză cursuri de calificare de scurtă durată în mai multe mesrii cum ar fi: asistent social, infirmieră, bucătar, ospătar, croitor, zidar, dulgher etc.Din anul 2007, Centrul de Formare FEG s-a implicat și în activități învățare non formală pentru adulți, dezvoltând astfel o noua dimensiune în cadrul instituției.

Școala Postliceală FEG a fost înființată în anul 1998, iar în 2008 a fost acreditată de Ministerul Educației. În anul 2014 școala a fost evaluată de către Ministerul Educației, obținând calificative foarte bune pentru calitatea educației furnizate.

Școala organizează cursuri pentru 12 specializări, dintre care cea mai reprezentativă este cea de Asistent medical generalist. Mai mult de 800 dintre cursanții noștri sunt școlarizați pentru a deveni asistenți medicali, iar de la înființarea sa, școala a format peste 4000 de asistenți medicali. Calitatea educației oferite, precum și o gamă largă de activități extrașcolare au făcut ca școala să devină cea mai puternică alternativă privată la învățământul public din regiune.Începând cu anul 2004 FEG este membra a EFVET- Forumul European pentru Educație și Formare Profesională și din 2008 a CLN, City Learning Net, o rețea de învățământ non formală. În 2008, FEG a obținut titlul de "Școală Europeană", din partea Ministerului Educației, titlu reconfirmat în 2011.

În ceea ce privește experiența în activități de cooperare europeană, FEG a luat parte la 41 de proiecte, din care 21 au fost proiecte de mobilități pentru cursanți și cadre didactice, derulate sub egida Programului Leonardo da Vinci, și la alte proiecte Grundtvig, Tineret in Acțiune, Erasmus, Leonardo da Vinci și Programul Transversal.


CIFP MAJADA MARCIAL (CENTRUL INTEGRAT DE FORMARE PROFESIONALĂ MAJADA MARCIAL) \ PUERTO DEL ROSARIO, FUERTEVENTURA, SPANIA

Centrul Integrat de Formare Profesională Majada Marcial este situat în Puerto del Rosario, capitala insulei Fuerteventura, care este și nucleul cu cea mai mare populație de pe insulă. CIFP Majada Marcial este situat în Puerto del Rosario, capitala insulei Fuerteventura, insula cu peste 40.000 de locuitori, si cu o bogata diversitate culturală, în special din cauza fenomenului imigrației. CIFP Majada Marcial este un centru de subordonat Guvernului Regional responsabil cu Educația, Formarea, Cultura și Sportul din Insulele Canare si in care se desfasoara activitati de formare la mai multe niveluri.

Centrul a fost fondat în anul 2005, desprinzandu-se din IES Puerto del Rosario, devenind un centru independent si functionand la acel moment cu doua specializari profesionale: Electronică si Transport și vehicule de întreținere. În perioada 2006-2007, au fost infiintate alte noi sase domenii cu mai multe specializari: Administrație și Management, Stilisti, Calculatoare si comunicatii, Instalatii si intretinere si Sanatate si Servicii sociale.

In prezent institutul functioneaza cu 13 specializari, cursuri de zi si la distanta, astfel: Asistent medical generalist, Asistent medical in urgente, Asistent medical de farmacie, Dietetica, Asistent personal, Stilisti, Educatoare, Administratie si finante, Gestiune administrativa, Comert, Sisteme microinformatice si retele, Administrarea sistemelor informatice si retele de calculatoare, Electromecanic auto, Instalator instalatii frigorifice, Tehnician in instalatii electrice .


Numărul de elevi in acest an este de 1100, 68 de cadre didactice si 15 membri ai personalului administrativ. CIFP Majada Marcial este certificată ISO 9001:2000 și ISO 9001:2008 certificare de tip Multisite, impreuna cu alte centre din Insulele Canare. De asemenea, funcționează pe modelul EFQM promovand o politica continua de dezvoltare, oferind în prezent Certificatul European de Excelență 300 +.

+. Sondaje privind satisfacția sunt efectuate pentru a identifica punctele forte și punctele slabe și de a stabili propuneri de îmbunătățire. Din 2008-2009 , centrul desfasoara si activitati de formare profesionala si de evaluare și acreditare a competențelor profesionale pentru diferite profesiuni, in cadrul Centrului Integrat de Formare Profesională ( CIFP ), impreuna cu autoritatile din domeniul Ocupării forței de muncă .Centru desfasoara si activitati de informare si orientare profesionala .SOSU AARHUS (AARHUS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE)-COLEGIUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ DIN AARHUS, DENEMARCA

Aarhus Social-Og Sundhedsskole (SOSU Aarhus) a fost înființat în anul 1990 de Municipalitatea din Aarhus pentru a organiza și derula programe educaționale în domeniul sănătății conform reformei sistemului educțional danez din anul 1990.

Colegiul este unul dintre cele mai mari colegii de asistenta sociala si medicala din Danemarca care organizeaza cursuri de scurta si medie durata in profesiile de asistent medico-social si asistent educator, precum si diverse cursuri vocationale pentru tineri si programe educationale pentru imigranti. Totodata, deruleaza cursuri de perfectionare pentru personalul didactic implicat in VET. Colegiul are sediul in Aarhus, al doilea oras ca marime din Danemarca. Colegiul functioneaza cu un efectiv de 500 de cursanti inscrisi la cursurile de zi si echivalentul a 150 de studenti full-time inscrisi la continuare de studii (aproximativ 3500 de cursanti part-time). Acestia au varsta cuprinsa intre 16 si 60 de ani, un nivel de educatie scazut, marea majoritatea sunt femei, iar 20% dintre ei sunt imigranti din aproximativ 50 de tari. Departamentul de formare oferă o gamă largă de cursuri și formare continuă în domeniul educațional și domeniile social și de sănătate . Programele implementate sunt fie cursuri deschise sau cursuri special organizate, personalizate și adaptate la fiecare loc de muncă sau nevoilor grupurilor țintă.

In cadrul colegiului functioneaza un Departament de cooperare internationala a carui misiune este implicarea cadrelor didactice si a studentilor in proiecte de colaborare transnationala, dar si furnizarea de servicii de consiliere pe probleme educationale, avand la baza expertiza recunoscuta a Colegiului in acest domeniu.


SOSU Aarhus, Danemarca si-a creat propriul department media, SOSUMedia, specializat in producerea de aplicatii web, avand la baza continuturi stiintifice si utilizate in procesul de predare-invatare. In anii 2005 si 2007, Colegiul, prin Departamentul Media a primit trofeul „The Golden Cut” pentru cele mai bune produse media realizate in scop educational.SosuMedia realizeaza materiale web si multimedia avansate si este expert in conceperea sesiunilor de formare a cadrelor didactice si a cursurilor pentru elevi, stabilind astfel o legatura stransa intre pedagogie si tehnologie.

Colegiul participa activ la proiecte de cooperare europeana derulate sub egida LLP in diverse domenii: proiecte educationale, asistenta sociala, proiecte de dezvoltare, proiecte de transfer de inovatie, in prezent participand in peste 15 proiecte europene si 12 proiecte nationale. Dintre acestea, relevante pentru proiectul de fata sunt "CarEIn", "Health Box", "MINDWELLNESS", "euroMOBguide", " CICS – Core skills in the care sector", "ETIMOS – Empowering Teachers In Motivating and Orienteering Students" precum si organizarea unui seminar de contact "Official European Leonardo/Grundtvig Contact Seminar on Healthcare Practice and Training".KANUNI MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI- IZMIT, KOCAELI, TURCIA

KANUNI MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI este o scoala publica, cu sediul in Izmit Kocaeli, Turcia. Scoala si-a inceput activitatea in anul 2001-2002, organizand cursuri pentru registratori medicali si functionand sub autoritatea Ministerului Sanatatii.

Scoala a organizat in anii urmatori si cursuri pentru tehnicieni anestezisti, moase si personal auxliar in urgente medicale. Incepand din anul scolar 2007-2008 institutia scolarizeaza si asistente medicale, in prezent fiind organizate cursuri pentru toate specializarile mai sus amintite. Personalul institutiei este format din 26 de cadre didactice pe specialitati medicale, 19 cadre didactice care predau obiecte de cultura generala, in total 45 de profesori, 1 director, o asistenta sefa, 2 asistenti medicali. Scoala functioneaza in prezent cu un numar de 358 cursanti si 51 de angajati. Cadrele didactice ale scolii sunt profesionisti care au lucrat in domeniul serviciilor de sanatate cel putin trei ani inainte de a ocupa un post in invatamant, au pregatire pedagogica sau sunt absolventi de colegiu medical si au o vasta experienta in domeniul educational si al practicii scolare. Cursantii scolii isi desfasoara activitatile practice in salile de nursing ale scolii, in spitale publice sau private. Absolventii scolii practica asistenta medicala in sistemul public sau cel privat cel putin 10 ani de la absolvirea studiilor.


KANUNI MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI a participat in 3 proiecte europene, din care 1 in calitate de scoala gazda a unei mobilitati efectuate de Scoala Postliceala FEG si un proiect de Parteneriat Leonardo da Vinci, intitulat WOTCHE.


STREDNI ZDRAVOTNICKA SKOLA A VOSZ, České Budějovice, Republica Ceha

Institutia fomata din Liceul si Scoala superioara de nursing Střední zdravotnická škola o VOŠZ este situata in České Budějovice, cel mai mare oras din Boemia de Sud, care este centrul administrativ al intregii regiuni. Este un oras foarte divers sub aspect cultural, cu o istorie bogata, cu o industrie dezvoltata si organizator de activitati sportive. De asemenea, orasul gazduieste autoritatile si forurile regionale si mai multe institutii locale.

Scoala a fost infiintata de catre autoritatea regionala si este coordonata de aceasta. Este o organizatie non-profit , ce cuprinde un liceu si o scoala superioara de nursing, studiile din liceu putand fi ulterior continuate in scoala superioara . Scoala este foarte bine dotata; functioneaza in o cladire cu un total de 23 de sali de clasa, din care 9 au fost Sali de nursing, doua sali de sport, o sala de biblioteca si de lectura, camera mass-media, tehnologie IT, sala de clasa dotate cu mijolace moderne de comunicare, precum si laboratoare dentare si de chimie .

Střední zdravotnická škola o VOŠZ- Nursing Liceul & Nursing superior Scoala profesionala České Budějovice are o lunga, traditie saizeci de ani.Fiind singura scoala de acest tip din Boemia de Sud, scoala pegateste elevi si in alte domenii tehnice.

Scoala este implicata intr-o multime de parteneriate cu organizatii de sanatate si asistenta sociala, care ofera posibilitati de formare, de exemplu, Nemocnice České Budějovice A.S. (Spitalul regional, un furnizor de servicii de sanatate majora a zonei), mai multe camine de batrâni din České Budějovice si alte institutii. Studentii desfasoara stagii de practica pe termen lung la acesti parteneri, stagii necesare dezvoltarii viitoarelor lor cariere. Scoala are o experienta vasta si traditie in domeniul educatiei medicale si ofera sprijin semnificativ la organizarea de diferite activitati in regiune (de exemplu, formare in acordarea primului ajutor in scoli, parteneriate la evenimente sportive, etc.).Scoala este un membru important al comunitatii, datorita participarii sale la diverse evenimente de caritate. Departamentul de Nursing organizeaza adesea conferinte certificate pe diverse teme legate de serviciile de sanatate. Totodata a fost stabilit un parteneriat solid cu o scoala din Levoča, Slovacia, in ceea ce priveste schimbul de informatii cu privire la elevi si la procesul instructiv-educativ.Liceul sanitar si Scoala superioara de nursing ofera de asemenea training pe domeniul TIC, in special in bazele de date utilizate de scoli si a primit statutul de Centru deformare in Informatica SIPVZ nr. IC / 034.

Personalul este format din 60 de profesori inalt profesionalism, calificati si motivati. Scoala de asemenea colaboreaza cu unii profesionisti respectati din toate domeniile medicale. Unii profesori au competente lingvistice in limba engleza, limba germana sau rusa.

Scoala este pro-activ cu privire la derularea de proiecte nationale si europene, in vederea imbunatatirii bazei materiale a scolii, perfectionarii cadrelor didactice si in primul rând pentru a imbunatatirea conditiilor de pregatire elevilor sai.


LUDUS SANCTIUS SL (CENTRUL JOAN MARAGALL), Badalona, Spania

Centrul de studii Maragall este o scoala cu mai mult de 40 de ani de istorie de învățământ post-obligatoriu, subvenționat de către Departamentul Educație al Guvernului din Catalonia, cuprinzand un liceu, un centru de formare profesională. Suntem, prin urmare, un centru global de formare care evoluează în funcție de nevoile în schimbare ale societății noastre,si ce susține adevaratele valori in educatie.

Centrul de studii Maragall este specializat în studii din sectorul sănătății. Un proiect care își propune să ofere studenților săi conștiința morală și etică a muncii responsabile, care sa le permita să facă față provocărilor viitorului, dar si sa le ofere un grad de integrare socială și profesională în funcție de perspectivele individuale.

Pentru a Maragall Centre este vital ca elevii să ia ca atare, în cursul formării lor în instituție, valorile și obiectivele destinate să asigure cel mai înalt posibil excelenta de învățământ, atât în conținutul inclus în planul de învățământ, precum și în educația valorilor. Cu o monitorizare atentă și continuă a predării și învățării, ofera familiilor un proiect educațional bazat pe comunicare și colaborare între părinți și școală. Ne asiguram că familiile accepta filosofia școlii (principiile, valorile și normele) și sprijinim invatarea in echipa.


Joan Maragall Centrul de practică o pedagogie deschis și activ, în cazul în care profesorul ii coordoneaza pe elevi să își atinga potențialul lor maxim. Profesorii dezvolta activitatea lor de învățământ într-o atmosferă de cordialitate și respect reciproc în relația dintre profesori și cursanti. O agenție națională de audit viziteaza scoala în fiecare an, verificand performanța centrului cu standardele internaționale de calitate și certificand caltatea managementului. Joan Maragall este una dintre primele scoli din Catalonia și a obținut certificarea de calitate conform ISO 9001.Seed, Lugano, Elveția

Seed este o organizație non-profit situata în Lugano, Elveția. Seed s-a născut din convingerea că o utilizare adecvată a TIC și a tehnologiilor de e-learning poate face diferența în educație și formare profesională , în proiecte de cooperare și dezvoltare, bazat pe : sporirea accesului la educatie, permițând crearea de rețele stabile, precum și îmbunătățind activitățile de lucru de zi cu zi.

Seed este o organizație non-profit situat în Lugano, Elveția, activa în domeniul tehnologiilor, comunicarii și educatiei din 2007, care în prezent functioneaza cu 8 persoane. Seed are o experiență de lungă durată înimplementarea de proiecte europene, în special în cadrul Programului de învățare pe tot parcursul vieții.

Misiunea Seed este furnizarea de expertiză atât pentru activitățile locale și pentru proiectele de cooperare și dezvoltare internațională. Astfel lucrăm cu o gamă diversă de instituții partenere, inclusiv școli, servicii sociale și de sănătate, etc.De-a lungul timpului, proiectele implementate ne-au determinat să ne concentram pe web design și dezvoltare, povestiri digitale, învățământ la distanță, sprijin in antreprenoriat, promovarea sănătății și TIC aplicate la formarea in asistenta medicala.